تقویم آموزشی دوره های ایز ایران

نام دوره زمان و تاریخ شروع نوع دوره مدرس
دوره شبکه یکشنبه / سه شنبه ۱۶-۲۰ آنلاین آقای
دوره طراحی وب شنبه / سه شنبه ۱۶-۲۰ آنلاین آقای
دوره برنامه نویسی دو شنبه / چهار شنبه ۱۶-۲۰ آنلاین آقای
دوره ICDL پنج شنبه / جمعه ۱۶-۲۰ آنلاین آقای
دوره وردپرس شنبه / چهار شنبه ۱۶-۲۰ آنلاین آقای